Tungkol sa PrEP

Pag-unawa sa PrEP: Ang mga Batayang Konsepto

PrEP, o Pre-Exposure Prophylaxis, ay isang paraan ng pangangalaga sa kalusugan kung saan ang mga indibidwal na nasa malaking panganib na mahawa ng HIV ay umiinom ng gamot upang pigilan ang pagkakaroon ng impeksyon. Sa mas simpleng paliwanag, parang pag-inom ng araw-araw na bitamina ang PrEP, subalit sa kaso nito, ang bitamina ay isang reseta ng gamot na nagbibigay ng proteksyon laban sa HIV.

Ang Mekanismo ng PrEP: Paano Ito Gumagana?

Ang PrEP ay pangunahing nagpapakilos ng pagbibigay ng mga antiretroviral na gamot na humahadlang sa kakayahan ng virus na magtatag ng puwang sa katawan ng tao. Ang gamot ay sa pangkalahatan ay nakikialam sa mga landas na ginagamit ng HIV upang magdulot ng ganap na impeksyon. Kapag ito ay iniinom nang regular at tama, ang PrEP ay bumubuo ng isang protektibong barikada sa dugo, na nagpapigil sa HIV na magkaroon ng impeksyon, kahit na pumasok na ang virus sa katawan.

Epektibidad at Proteksyon

Ang PrEP ay nagpakita ng kahanga-hangang epektibidad sa pagbawas ng panganib ng impeksyon ng HIV mula sa pakikipagtalik ng mga nasa 99% kapag ito ay iniinom ayon sa reseta. Bukod dito, ito rin ay nagpapababa ng panganib mula sa paggamit ng drogang iniiniksyon ng hindi bababa sa 74%. Mahalaga ring tandaan na ang PrEP ay hindi nagbibigay ng proteksyon laban sa iba pang STDs, tulad ng gonorrhea, chlamydia, at syphilis. Kaya naman, ang paggamit nito kasama ang iba pang paraan ng pangangalaga, tulad ng paggamit ng condom, ay lubos na inirerekomenda.